کارگاه اموزش چادرزنی به مناسبت هفته هلال احمر در کانون دانش اموزی دبیرستان حضرت هاجر (ع) زوزن برگزار شد
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر هادی رمضانی رئیس جمعیت هلال احمر خواف بااعلام این خبر گفت : فراگیری مهارت برپایی چادر یکی از فعالیت های اموزشی هلال احمر در کلیه کانون های جوانان می باشد که تاکید زیادی روی ان صورت می گیرد.
رمضانی با اشاره به فعالیت های متنوع کانون های دانش اموزی افزود :در زمان حوادث افرادی که اموزش دیده اند می توانند بهترین کمک را در سریعترین زمان ممکن ارایه دهند و بر این اساس ترویج آموزش های امدادی در الویت کارهای هلال احمر قرار دارد . رئیس جمعیت هلال احمر خواف افزود : در زمان عادی بحث اموزش در رویکرد پیشگیری از حوادث  نقش اساسی دارد که هلال احمر به این مهم توجه ویژه ای دارد .
لازم به ذکر است کانون دانش اموزی دبیرستان هاجر (ع) به عنوان تیم منتخب المپیاد دادرس در مرحله استانی شرکت خواهد کرد .